Zoölogieprijs

De NDV kent jaarlijks de Nederlandse Zoölogieprijs toe aan een auteur van één of enkele samenhangende wetenschappelijke publicatie(s) op het gebied van de zoölogie.

De prijs (een oorkonde en een geldbedrag) wordt uitgereikt voor de beste studie op het gebied van de integratieve zoölogie. Daarmee wordt dierkundig onderzoek bedoeld waarbij gegevens uit moleculair-, cellulair-, organismaal- populatie- of levensgemeenschapsniveau zo veel mogelijk worden geïntegreerd. Dit betekent dat onderzoek op al deze niveau’s in aanmerking komt voor de Zoölogieprijs, waarbij de kwaliteit van de synthese van empirisch onderzoek of theorievorming op verschillende niveau’s een belangrijk criterium is.

Voor de prijs komen auteurs, van iedere nationaliteit, in aanmerking van publicaties die voortkomen uit onderzoek dat primair in of vanuit Nederland is uitgevoerd. Er is geen leeftijdsbeperking hoewel de prijs eerder gezien moet worden als een aanmoediging dan als een oeuvre prijs. Ook zij die geen lid zijn van de NDV kunnen naar de prijs meedingen.

Stuur je inzending in

Op 30 juni 2022 sluit de termijn voor inzending voor deelname aan de Nederlandse Zoölogieprijs.

De Nederlandse Zoölogieprijs heeft een indrukwekkende lijst van eerdere winnaars.