Animal Biology

Een internationaal wetenschappelijk tijdschrijft dat gepubliceerd wordt namens de NDV door Brill, Leiden, The Netherlands.

Animal Biology publiceert papers van hoogwaardige kwaliteit en richt zich op integratie van de verschillende disciplines binnen het brede veld van de zoölogie. Deze disciplines omvatten gedrag, ontwikkelingsbiologie, ecologie, endocrinologie, evolutionaire biologie, genomics, morfologie, neurobiologie, fysiologie, systematiek en theoretische biologie.

Vooral artikelen met een integrerend karakter, waarbij verschillende technieken worden gecombineerd, die de bevindingen in een breed zoölogisch perspectief plaatsen, zijn welkom.

Animal Biology is het officiële tijdschrift van de NDV sinds de oprichting in 1872. Het tijdschrift heette aanvankelijk Archives Néerlandaises de Zoologie, die in 1952 werd veranderd in Netherlands Journal of Zoology. De huidige naam werd vastgesteld in 2003.

Editor-in-Chief

Dr. Martijn Egas