Reisbeurzen

De KNDV stelt jaarlijks zeven beurzen ter grootte van € 400,- beschikbaar waarvan twee voor expliciet neurobiologisch onderzoek.

De beurzen zijn bedoeld als bijdrage in de reis- en/of verblijfkosten van een buitenlands* werk- of congresbezoek met een zoölogisch karakter. Onder een werkbezoek wordt ook een wetenschappelijke stage in een zoölogisch vakgebied in het kader van een universitaire masteropleiding verstaan.

Studenten in de masterfase van hun universitaire studie met een zoölogisch karakter kunnen een aanvraag doen. De aanvrager dient lid te zijn van de KNDV.

Zie “Aanvraag KNDV-beurs” voor de details. Een aanvraag bestaat uit:

  1. Een korte brief met motivatie, doel van de reis, en reisbestemming.
  2. Afhankelijk of een congres wordt bezocht of een wetenschappelijke stage wordt vervuld: een abstract van de te geven presentatie, of een korte projectomschrijving (maximaal 500 woorden).
  3. Een ingevuld formulier “Aanvraag KNDV-beurs“.
  4. Een beknopte begroting van de reis- en verblijfkosten, en een overzicht van overige financieringsbronnen.
  5. Een bevestiging van het afdelingshoofd van de ontvangende instelling ter plekke dat de aanvrager tijdens het werkbezoek op zijn/haar afdeling verblijft.
  6. Een curriculum vitae van de aanvrager.

Nota bene: uitgebreide onderzoeksvoorstellen kunnen niet in behandeling worden genomen.

De aanvraag kan worden gestuurd naar de secretaris van de KNDV. Een beoordelingscommissie streeft ernaar om binnen een maand na ontvangst van een aanvraag te besluiten over toekenning.

* TIJDELIJK – Gedurende de COVID-19 pandemie zullen beursaanvragen voor zoölogisch veldwerk binnen Nederland ook beoordeeld worden, mits deze compleet zijn en aan de overige voorwaarden voldoen.