Lidmaatschap

LIDMAATSCHAP

Via de NDV hebt u contact met collega-dierkundigen, ontvangt u informatie over alle NDV bijeenkomsten, en kunt u ondersteuning aanvragen bij de organisatie van dierkundige activiteiten.

Sinds oktober 2011 staat voor NDV-leden in de masterfase van hun universitaire studie de mogelijkheid open een reisbeurs voor een buitenlands congres of werkbezoek aan te vragen.

Aanmelding en opzegging

U kunt zich via een formulier of via een email aan onze secretaris als lid aanmelden:

Dhr. Corné van der Linden (kndv.office@gmail.com)
Department of Plant Sciences
Biosystematics Group
Wageningen University
Postbus 16
6700AA Wageningen


Veranderingen in uw lidmaatschapgegevens kunnen ook via hetzelfde formulier worden doorgegeven.

Uw lidmaatschap gaat in na de ontvangst van uw betaling en geldt tot wederopzegging. Opzeggen kan per email naar onze secretaris.

Kosten van het lidmaatschap

Per jaar betaalt u € 30. Studenten (in de bachelor- en masterfase van hun opleiding) en promovendi kunnen kiezen voor een introductielidmaatschap á € 20.

NDV-leden en Bionieuws

De NDV heeft een zogenaamd sectielidmaatschap van het NIBI (Nederlands Instituut voor Biologie) inclusief het tweewekelijkse blad Bionieuws geregeld. NDV-leden krijgen daardoor een aantrekkelijke korting op de contributie.

Voor 2019 en bij het afgeven van een incassomachtiging aan het NIBI bedraagt de contributie € 80,-. Zonder incasso is het tarief € 88,-. (De normale tarieven zijn resp. € 95,- en € 103,-.)

NDV-leden en Animal Biology

Leden kunnen ook gebruik maken van een gereduceerde abonnementsprijs (ca. 60% korting) en toegang tot de online editie van Animal Biology, het wetenschappelijke tijdschrift van onze vereniging.

Bankgegevens

Bankrekening: 6234524 (IBAN: NL58INGB0006234524, BIC: INGBNL2A), ten name van de Nederlandse Dierkundige Vereniging, Amsterdam.

Privacyprotocol

Met ons lidmaatschap gaat u akkoord met ons privacyprotocol.