Nederlandse Dierkundige Vereniging – NDV

Doel

De NDV stelt zich ten doel de beoefening der dierkunde in de ruimste zin te bevorderen. Zij tracht haar doel te bereiken door:

– het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten;
– het organiseren van biologische cursussen;
– het uitgeven van tijdschriften;
– met alle andere wettige middelen, welke naar het oordeel van haar bestuur ter verwezenlijking van het door haar gestelde doel bevordelijk kunnen zijn.

Bestuur

Prof. Dr. Jan Kammenga (Voorzitter; 2012)
Laboratory of Nematology
Wageningen Universiteit

Aafke Oldenbeuving, M.Sc. (Penningmeester; 2020)
Pollinator Ecology
Naturalis

Corné van der Linden, M.Sc. (Secretaris; 2020)
lindenature, Biosystematics Chairgroup
Wageningen Universiteit

Max Boot, M. Sc. (2024)
Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics
Universiteit van Amsterdam & Artis Natura Magistra

Dr. Lia Hemerik (2008)
Biometris
Wageningen Universiteit

Prof. Dr. Karline R. L. Janmaat (2020)
Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics Universiteit van Amsterdam
Department of Cognitive Psychology Universiteit Leiden
Artis Natura Magistra

Dr. Ben K. A. Nelemans, (2023)
Developmental Biology,
Utrecht Universiteit

Prof. Dr. Eddy A. van der Zee (2010)
Department of Molecular Neurobiology 
Rijksuniversiteit Groningen

Via de NDV hebt u contact met collega-dierkundigen, ontvangt u informatie over alle NDV bijeenkomsten, en kunt u ondersteuning aanvragen bij de organisatie van dierkundige activiteiten.

Sinds oktober 2011 staat voor NDV-leden in de masterfase van hun universitaire studie de mogelijkheid open een reisbeurs voor een buitenlands congres of werkbezoek aan te vragen.